نمايشگاه و جشنواره آيين‌هاي سنتي استان قزوين به عنوان يکي از برنامه‌هاي گراميداشت روز قزوين با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين  در دولت خانه صفوي برگزار مي‌شود

در نمايشگاه و جشنواره آئين هاي سنتي استان قزوين مجموعه فرهنگ ها و ميراث معنوي که در چند سال گذشته ثبت ملي شدند به نمايش گذاشته خواهد شد