اين اجلاس با حضور سفراي کشورهاي اسلامي و در هفته بزرگداشت روز قزوين با حضور بيش از 23 کشور برگزار مي شود

در حاشيه اين اجلاس نمايشگاه سه روزه شهرهاي اسلامي نيز در سراسر قزوين برگزار مي شود که دو روز از اين نمايشگاه مخصوص بازديد عموم مردم بوده و روز آخر نيز تنها مختص بازديد مسئولان و ميهمانان کشورهاي اسلامي است.

در اين اجلاس 27 شهر اسلامي حضور مي يابند که 17 شهر بين المللي هستند و 10 شهر از داخل کشور حضور دارند. 

همچنين در روز دوم اين اجلاس نزديک به 70 نفر از افراد علمي به صورت ميزگرد دور هم جمع مي شوند تا بيانيه نخستين اجلاس جهاني شهر اسلامي تنظيم شود و اين بيانيه به سند بين المللي تبديل مي شود.