نشست مجمع شهرداران آسيايي

   

 روايت تاريخ(قزوين عصر صفوي)

   

بازسازي قزوين در عصر صفوي

   

برگزاري اولين جشنواره قيمه نثار

    جشنواره آشهاي سنتي شهر قزوين

   

همايش بزرگ پياده روي خانواده

   

برگزاري مسابقه فوتبال محلات

   

اجراي جنگ عموهاي فيتيله 

   برگزاري مسابقات فرهنگي
  تورهاي شهر گشت
  قزوين نگارخانه اي به وسعت شهر
   

نمايشگاه يادواره شهدا

  

 به مناسبت بزرگداشت مقام هنري احمد ابن سهروردي

معروف به ياقوت ثاني 

(کاتب بزرگ قرآن کريم (قرن هشتم

 ششم لغايت بيست و ششم شهريور ماه

قزوين مجموعه تاريخي سعدالسلطنه