جشنواره موسيقي استان 

نمايشگاه مجمع جهاني شهر اسلامي 

همايش پياده روي  خانواده 

مجمع جهاني شهر اسلامي

نمايشگاه آثار فاخر خوشنويسي 

هفته فرهنگ رضوي 

همايش بزرگداشت جايگاه علمي و عرفاني حضرت آيت اله آقا سيد موسي زرآبادي 

سومين جشنواره و نمايشگاه بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز وامروز

نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي استان قزوين 

همايش تجليل از مفاخر و چهره هاي ماندگار قزوين 

کنسرت موسيقي عليرضا قرباني 

مسابقات بين المللي دو چرخه سواري تريال 

جشنواره ادبيات نقاشي رضوي

جشنواره آيين هاي سنتي

جشنواره انگور

جشنواره پسته

جشنواره  صبحانه سالم 

مسابقه عکاسي قزوين

سومين جشنواره و نمايشگاه بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز وامروز 

نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي استان قزوين

همايش تجليل از مفاخر و چهره هاي ماندگار قزوين

کنسرت موسيقي عليرضا قرباني

مسابقات بين المللي دو چرخه سواري تريال

جشنواره ادبيات نقاشي رضوي

جشنواره آيين هاي سنتي

جشنواره انگور

جشنواره پسته

جشنواره  صبحانه سالم

مسابقه عکاسي قزوين