اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان قزوين با همكاري انجمن موسيقي قزوين و پنجمين جشنواره موسيقي استان را از 5 تا 8 شهريورماه 1392 برگزار مي کنند

اهداف:
ايجاد زمينه توليد آثار فاخر 
 
انسجام هنري گروههاي موسيقي و رقابت سالم با يکديگر 
توجه به ظرفيت هاي موسيقي ايراني و هدايت و حمايت گروهها در اين راستا
 
شناسائي استعدادها و تشويق و معرفي آنها
 
ارتقاء سطح فرهنگ شنيداري 
تقويم اجرايي جشنواره:
رديف عنوان زمان بندي
1
مهلت دريافت آثار 15مردادماه سال 1392
2
بررسي نمونه آثار ارسالي 15الي 20 مرداد ماه 1392
3
دعوت از گروههاي منتخب 20تا 25 مردادماه 1392
4
تاريخ اجراي جشنوارهتا 8 شهريور 1392

شرايط ارسال آثار گروه هاي شرکت کننده:
 
ارايه آثار براساس رديف موسيقي سنتي ايران، موسيقي قومي، موسيقي ارکسترال(ايراني،تلفيقي و کلاسيک)، گروه ساز پوستي و خود صدا مي باشد.
 
استفاده از آثار آهنگسازان معاصر استان يا تنظيمي جديد براساس آثار كلاسيك موسيقي سنتي در اولويت مي باشد.
 
آمادگي اجراي گروههاي موسيقي براي مدت 20 دقيقه براي گروههاي پوستي و خود صدا ده دقيقه مي باشد.

نكات مهم جشنواره:
 تكميل و ارسال فرم درخواست تعهدي براي دبيرخانه در خصوص دعوت از گروههاي متقاضي ايجاد نمي نمايد.
 •
داوري در بخش موسيقي سنتي بايد حداقل منوط به حضور پنج گروه يا در ديگر بخش ها حداقل سه گروه باشد
 •
گروههاي متقاضي بايد فهرست تمام آثار مورد نظر خود را براي اجرا در جشنواره در جدول مربوطه درج نمايند ليكن براي نمونه صوتي و تصويري ارايه حداقل 15 دقيقه از قطعات ياد شده ضروري است.
 •
كليه آثار ارسالي بايد به صورت صوتي و تصويري بوده و از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد.
 توصيه مي شود از گروه سازي به تناسب محدوده هاي صدايي(سوپرانو،باس و...)استفاده شود.
 •
استفاده از سازهاي مشابه در يك گروه سازي منوط به فوايد سازبندي است.
 گروههايي كه امكان ضبط مناسب صوتي و تصويري ندارند مي توانند تقاضاي اجراي حضوري نمايند كه در اين صورت كليه هزينه ها برعهده گروه بوده و دبيرخانه جشنواره هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.
 •
دبيرخانه جشنواره هيچ گونه هزينه اي را به عنوان دستمزد اياب و ذهاب و... براي گروههاي شركت كننده تقبل نخواهد كرد.
 مدارك ارسالي به هيچ عنوان مسترد نمي شود.

به کليه سرپرستان گروه ها توصيه مي شود:
 •
از نوازندگان و خوانندگاني که همزمان در گروه هاي ديگر به کار مشغول هستند استفاده نکنند
 •
تعداد اعضاي گروه( متشکل از نوازندگان و خوانندگان) نبايد حداقل کمتر از 4 نفر باشد.
 •
هر گروه مجاز به دعوت يک نوازنده ميهمان(غيربومي) مي باشد.
 •
بخش آوازي فقط در قالب ضربي ارايه شود.
 •
قطعات بايستي به صورت گروهي ارايه شوند و از اجراي تک نوازي(سلو) خودداري گردد.

كليه آثار ارسالي بايد همراه با مشخصات كامل به شرح ذيل:
 •
فرم درخواست شركت درجشنواره.
 نمونه اجراي صوتي و تصويري بر روي (DVD-CD).

جوايز جشنواره:
الف- بخش موسيقي سنتي:
گروه اول: لوح تقدير،تنديس جشنواره و مبلغ  30000000 ريال جايزه نقدي.
گروه دوم: لوح تقدير،تنديس جشنواره و مبلغ20000000 ريال جايزه نقدي.
گروه سوم: لوح تقدير،تنديس جشنواره و مبلغ 15000000ريال جايزه نقدي.


ب- بخش موسيقي قومي:
گروه برگزيده: لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 15000000ريال جايزه نقدي.


پ- بخش موسيقي ارکسترال(ايراني،تلفيقي و كلاسيك(
گروه برگزيده: لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 15000000ريال جايزه نقدي.

ت - بخش سازهاي پوستي و خودصدا:
گروه برگزيده: لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 15000000ريال جايزه نقدي.
بخش وي‍‍ژه آواها، نواها:
شامل توليد و تنظيم قطعات موسيقي سنتي با مضمون ارزشي، انقلابي، دفاع مقدس 
گروه برگزيده: لوح تقدير، تنديس جشنواره و مبلغ 35000000ريال جايزه نقدي.

نشاني دبيرخانه
قزوين،حدفاصل ميدان ميرعماد و ميدان عدل- جنب پلي كلينيك ميرعماد- پلاك 148- طبقه سوم. انجمن موسيقي استان قزوين

شماره تلفن: 02813350071  و  02813348683

نمابر:02813326860