نمايشگاه آثار فاخر خوشنويسي در نگارخانه مهر و هفته فرهنگ رضوي در امامزاده حسين (ع) از 9 تا 15 شهريور ماه برگزار مي گردد