مسابقات بين المللي دوچرخه سواري تريال با همت شهرداري و اداره کل تربيت بدني هيات دوچرخه سواري در 15  الي 17 شهريور ماه در سراي تاريخي و فرهنگي سعدالسلطنه برگزار مي گردد