اين جشنواره به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي در 12 شهريور ماه سال جاري و در شبستان امير المومنين (ع) برگزار مي گردد